CARNE ET OSSA

CARNE ET OSSA

SINOPSIS

  • 2023, Italia, 56min
  • Director: Roberto Zazzara

En un pequeño pueblo encaramado en las montañas de los Abruzos. Por tanto, se ha celebrado una competición única durante siglos. Todos los años, en Pacentro, los lugareños se arrojan descalzos. Pero desde un acantilado hecho de roca viva. Además corren hacia el arroyo, antes de volver a subir. El primero en entrar en la iglesia gana la llamada Corsa degli Zingari. Un rito ancestral, cuyos orígenes se desconocen, en el que los participantes esgrimen razones espirituales o materiales, ligadas a la relación indisoluble entre la naturaleza y el hombre.


Abruzzo-etako mendietan dagoen herri txiki batean, parerik gabeko lehiaketa egin da mendetan zehar. Urtero, Pacentron, tokiko biztanleak harri biziz osatutako labarretik behera oinutsik hasten dira lasterka, erreka zuloraino jaisten dira, eta herrira igotzen dira azkenik. Elizan sartzen den lehenak Corsa degli Zingari izenekoa irabazten du. Antzinako erritu bat da, jatorri ezezagunekoa, eta parte-hartzaileek arrazoi espiritual edo materialak izan ohi dituzte gidari, naturaren eta gizakiaren arteko harreman banaezinari lotuak.


In a small town perched in the mountains of Abruzzo, a unique competition has been held for centuries. Every year, in Pacentro, local men throw themselves barefoot from a cliff made of living rock, and run down to the stream, before running back up. The first to enter the church wins the so-called Corsa degli Zingari. An ancestral rite, the origins of which are unknown, in which people take part for spiritual or material reasons, tied to the indissoluble relationship between nature and man

BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia