DROGA – THE WAY

Droga the way

SINOPSIS.
  • 2020, Polonia, 23min
  • Director: Wojtek Kozakiewicz

DROGA – THE WAY: La escena de escalada de Cracovia siempre ha estado llena de personalidades del entorno de la ciencia, la cultura y el arte. Para muchos, el deporte es una ventana al mundo. La fuerza invisible que te atrae al deporte es como una droga. A veces no parece tener ningún sentido, pero sin él todo lo demás pierde su significado. Ya sea que representes al país internacionalmente, escales rocas o lo hagas solo para superar tus límites, establece el ritmo de tu vida. Trabajo y pasión. Deporte y arte. Contradicciones que conforman una personalidad. Un viaje en blanco y negro a la vida de un hombre de muchos talentos: Maciek Dobrzański.
.


DROGA – THE WAY: Krakoviako eskalada-eszena beti egon da zientziaren, kulturaren eta artearen inguruko pertsonalitatez beteta. Askorentzat, kirola mundura zabaldutako leihoa da. Kirolera erakartzen zaituen indar ikusezin hori droga bat bezalakoa da. Batzuetan ez dirudi zentzurik duenik, baina hura gabe gainerako guztiak bere esanahia galtzen du. Zure bizitzaren erritmoa ezartzen du, berdin dio zure herrialdea nazioartean ordezkatzen duzun, haitzean eskalatzen duzun, edota zure mugak gainditzeko soilik egiten duzun. Lana eta pasioa. Kirola eta artea. Nortasuna osatzen duten kontraesanak. Zuri-beltzeko bidaia talentu askoko gizon bat gorpuzteko: Maciek Dobrzański.


DROGA – THE WAY: Kraków’s climbing scene has always been full of personalities from the worlds of science, culture and the arts. For many, sport is a window into the world. That invisible force that hooks you to sport is like a drug. Sometimes it does not seem to make any sense, but without it, everything else loses its meaning. Whether you represent the country internationally, climb rocks or do it just to push your limits, it sets the pace of your life. Work and passion. Sport and art. Contradictions that make up a personality. A black and white journey portrait of the life of a man of many talents: Maciek Dobrzański.

Mendifilm

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *