HEADJAM

HEADJAM

SINOPSIS

  • 2023, Reino Unido, 36min
  • Director: Alastair Lee

HEADJAM: El cineasta Alastair Lee gira la cámara hacia sí mismo en esta profunda historia introspectiva que le lleva a superar la adversidad. Siendo aparentemente un hombre exitoso que tiene una vida perfecta, inesperadamente experimenta tiempos oscuros. Temiendo perderlo todo, vemos a un hombre al borde del abismo y desesperado, que utiliza la escalada en busca de la paz y la salvación. Nunca ha sido el mejor de los escaladores, pero hace frente a sus límites marcándose el objetivo de escalar vías que ha evitado durante 30 años. Incluye primeras ascensiones de nivel, calamitosas líneas tradicionales y audaces escaladas a vista.


HEADJAM: Alastair Lee zinemagileak kamera bere buruari begira jartzen du, eta istorio introspektibo eta sakon bat dakar. Itxuraz bizitza perfektua duen gizon arrakastatsua da, baina ustekabean garai ilunak bizitzen ari da. Dena galtzeko beldurrez, amildegiaren ertzean dagoen gizon etsi bat ikusten dugu, bakearen eta salbazioaren bila eskaladara jotzen duena. Ez da inoiz eskalatzailerik onena izan, ez, baina bere mugei aurre egingo die, eta 30 urtez saihestu dituen bideak eskalatzeri ekingo dio. Maila oso oneko lehen igoerak, bide tradizional lazgarriak eta bistaz burututako bideak metatuko ditu prozesuan.


Filmmaker Alastair Lee turns the camera on himself in this deeply introspective story of overcoming adversity. A seemingly successful man with a perfect life, he unexpectedly experiences dark times. Fearing to lose everything, we see a man on the edge of the abyss and desperate, who uses climbing in search of peace and salvation. He has never been the best of climbers, but he faces his limits by setting himself the goal of climbing routes he has avoided for 30 years. It includes hard first ascents, calamitous trad leads and bold on sights.

BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia