Escalada Sostenible en Gipuzkoa

El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Montaña están trabajando conjuntamente para evitar las molestias que se puedan ocasionar al desarrollo de las especies amenazadas en los lugares de escalada. Así, la práctica de la escalada sostenible va a ser una práctica usual en breve plazo en Gipuzkoa, gracias a la inestimable colaboración de los escaladores.

Muchos escaladores de Gipuzkoa y foráneos, utilizamos los roquedos de nuestro territorio para practicar el deporte que tanto amamos. En nuestro caso, el terreno de juego de nuestro deporte se encuentra en el medio natural y en consecuencia convivimos con especies de fauna y flora, con los cuales debemos ser muy respetuosos. Además el medio rural es un ámbito donde trabajan muchas personas y por lo tanto debemos respetar unas normas básicas.

Los escaladores y escaladoras debemos demostrar que la práctica de nuestro deporte es compatible con la protección del medio natural. Disfruta de la naturaleza siguiendo los consejos que la Federación Guipuzcoana de Montaña recomienda:


Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Horrela, eskalada jasangarriaren praktika ohizkoa izango da epe laburrean Gipuzkoan, eskalatzaileen ezinbesteko lankidetzaz baliatuz.

Gipuzkoako eta kanpotik etorritako eskalatzaile askok lurraldeko harkaiztiak erabiltzen ditugu maite dugun kirola praktikatzeko. Beste kirol batzuk ez bezala, gure kirol eremua esparru naturalean kokatzen da eta ondorioz bertan bizi diren landare edo animalia espeziekin errespetu handiz jokatu behar dugu. Gainera ezin dugu ahaztu landa eremua lanerako gune ere badela hainbat pertsonarentzat eta ondorioz gutxieneko arau batzuk errespetatu behar ditugula.

Eskalatzaileok gure kirolaren praktika eta naturaren babesa bateragarriak direla frogatu behar dugu. Naturaz goza ezazu ondorengo gomendiok jarraituz:

Regulación de las zonas de escalada de Otzaurte y Alkiza

Desde el departamento de Desarrollo económico, desarrollo rural y equilibrio territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Montaña venimos colaborando para que la práctica de la escalada y la conservación de las especies amenazadas sean compatibles. Estamos trabajando para que todas las zonas de escalada de Gipuzkoa se clasifiquen en tres tipologías: zonas donde se puede escalar todo el año (verde), zonas donde se podrá escalar alguna época del año (amarillo) y zonas de prohibición (rojos). Es imprescindible la colaboración de los/as escaladores/as para alcanzar los objetivos de la regulación. En los casos de Otzaurte y Alkiza hemos consensuado las siguientes regulaciones:

Escalada Sostenible


Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia sustapena, Landa ingurunea eta Lurralde orekako  departamentuak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen  garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Etorkizun labur batean Gipuzkoako eskalada gune guztien erregulazio plana egitea da asmoa. Erregulazio horretan eskalada guneak hiru mailatan banatuko lirateke: urte guztian eskalada debekatua duten guneak (gune gorriak), urteko sasoiaren arabera eskalada baimendua edo debekatua dutenak (gune horiak) eta urte guztian zehar eskalatu daitezkeen tokiak (gune berdeak). Erregulazioaren helburuak lortzeko, eskalatzaileen kolaborazioa ezinbestekoa da. Otzaurte eta Alkizako kasuan ondoko erregulazioa adostu dugu:

Eskalada Jasangarria.