Escalada Sostenible en Gipuzkoa

El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Montaña están trabajando conjuntamente para evitar las molestias que se puedan ocasionar al desarrollo de las especies amenazadas en los lugares de escalada. Así, la práctica de la escalada sostenible va a ser una práctica usual en breve plazo en Gipuzkoa, gracias a la inestimable colaboración de los escaladores.

Muchos escaladores de Gipuzkoa y foráneos, utilizamos los roquedos de nuestro territorio para practicar el deporte que tanto amamos. En nuestro caso, el terreno de juego de nuestro deporte se encuentra en el medio natural y en consecuencia convivimos con especies de fauna y flora, con los cuales debemos ser muy respetuosos. Además el medio rural es un ámbito donde trabajan muchas personas y por lo tanto debemos respetar unas normas básicas.

Los escaladores y escaladoras debemos demostrar que la práctica de nuestro deporte es compatible con la protección del medio natural. Disfruta de la naturaleza siguiendo los consejos que la Federación Guipuzcoana de Montaña recomienda:


Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Horrela, eskalada jasangarriaren praktika ohizkoa izango da epe laburrean Gipuzkoan, eskalatzaileen ezinbesteko lankidetzaz baliatuz.

Gipuzkoako eta kanpotik etorritako eskalatzaile askok lurraldeko harkaiztiak erabiltzen ditugu maite dugun kirola praktikatzeko. Beste kirol batzuk ez bezala, gure kirol eremua esparru naturalean kokatzen da eta ondorioz bertan bizi diren landare edo animalia espeziekin errespetu handiz jokatu behar dugu. Gainera ezin dugu ahaztu landa eremua lanerako gune ere badela hainbat pertsonarentzat eta ondorioz gutxieneko arau batzuk errespetatu behar ditugula.

Eskalatzaileok gure kirolaren praktika eta naturaren babesa bateragarriak direla frogatu behar dugu. Naturaz goza ezazu ondorengo gomendiok jarraituz:

12 ESKALADA WEB

Curso de Escalada en Aristas

Se abre el plazo de inscripción para el curso de Escalada Deportiva que se celebrará los días 16-17 de septiembre. El curso de escalada será en Egino – Aiztondo con los objetivos de:

 • Iniciación: Escalada Deportiva: familiarizarse con el mundo vertical y el material de escalada. Adquirir conocimientos teorico-prácticos para realizar escaladas en escuelas con autonomía y seguridad por rutas de un largo de cuerda equipadas con descuelgue.
 • Perfeccionamiento: Escalada en paredes equipadas: adquirir conocimientos teorico-prácticos para realizar escaladas con autonomía y seguridad en paredes equipadas con varios largos de cuerda y reuniones montadas.

 Para más información entrar aqui.


Ireki da  irailaren 16an eta 17an izango den Kirol Eskaladako ikastaroaren izenemate epea. Eskaladako ikastaroa Egino – Aiztondon izango da, helburu bezela, hau izango duelarik:

 • Hastapena: eskaladako materialarekin eta mundu bertikalarekin ohitu edo etxekotu. Ezagutza teoriko praktikoak eskuratu luze bakarreko bide hornituak dituzten eskalada eskoletan burujabetasunez eta segurtasunez mugitzeko.
 • Trebakuntza: Hornituriko hormetako eskalada: ezagutza teoriko praktikoak eskuratu bilerak eta bideak horniturik dauden horma luzeetako eskaladan burujabetasun eta segurtasunez mugitzeko.

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Salida Escalada para Jovenes

Salida de escalada para jóvenes

Salida Escalada para Jovenes

Se ha organizado en los Pirineos una salida de escalada para el 8 y 9 de julio con precios especiales: 43 € para federados de entre 16 y 21 años, 133 € para federados de entre 21 y 25 años y 158 € para no federados. 

 Para más información entrar aqui.


Uztailaren 8a eta 9rako eskaladako irteera antolatu dugu Pirineoetan eta prezio bereziak izango dituzue: 43€ 16 eta 21 urte arteko federatuentzat, 133€ 21 eta 25 urte arteko federatuentzat eta 158 € ez federatuentzat. 

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Escalada Aristas

Curso de Escalada en Aristas

Escalada Aristas

Se abre el plazo de inscripción para el curso de Escalada en Aristas, se celebrará el 1 y 2 de julio en Txindoki, Atxarte. Los contenidos del curso son los siguientes:

 • Medio y  material (anclajes naturales , empotradores, testeo de autoseguros)
 • Técnicas de seguridad (reuniones multidireccionales, triangulaciones, en línea, seguros intermedios)
 • Técnicas de progresión (  rápel, autoseguro)
 • Interpretación de reseñas, comunicación en la cordada,  material individual de protección (frontal, chubasquero, etc )
 • Nudos (encordamiento, autobloqueantes, dinámico, unión de cuerdas, barquero)
 • Planificación de la actividad (horarios, escapes, descensos, logística)

 Para más información entrar aqui.


Ireki da uztailaren 1ean eta 2an Txindokin eta Atxarten izango den Ertzetako Eskalada ikastaroaren izenemate epea.Ikastaroaren edukiak hurrengoak dira:

 • Ingurunea eta materiala ( ainguratze naturalak, arteka trabagailua, autoaseguruen testeoa).
 • Segurtasun teknikak (norabide askotako bilguneak, triangelaketak, lerroan, tarteko aseguruak).
 • Progresioa teknikak (rapela, autoasegurua).
 • Aipamen laburrak interpretatu, soka-lagunekin komunikatu, norbera babesteko materiala ( kopetakoa, zira eta abar).
 • Korapiloak (sokaz lotu, autoblokeatzaileak, dinamikoa, sokak elkartu, ontzi-zaina).
 • Jarduera planifikatu (ordutegiak, ihesak, jaitsierak, logistika).

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Escalada en Terreno de Aventura

Escalada en Terreno de Aventura

Escalada en Terreno de Aventura

Ya se ha abierto el plazo para inscribirse en el curso de escalada de aventura que se desarrollará en Atxarte – Egino los días 17-18 de Junio. El curso tendrá el siguiente contenido:

 • Medio y  material (anclajes naturales, clavijas, empotradores, testeo de autoseguros)
 • Técnicas de seguridad (reuniones multidireccionales, triangulaciones, en línea, seguros intermedios)
 • Técnicas de progresión (iniciación al artificial, escalar de primero, rápel, autoseguro)
 • Interpretación de reseñas, comunicación en la cordada,  material individual de protección (frontal, chubasquero, etc )
 • Nudos (encordamiento, autobloqueantes, dinámico, unión de cuerdas, barquero)
 • Planificación de la actividad (horarios, escapes, descensos, logística)

Para más información entrar aqui.


Ireki da ekainaren 17an eta 18an Atxarten – Eginon izango den abentura eremuko eskalada ikastarorako izen emate epea. Ikastaroan honako  edukiak landuko dira:

 • Ingurunea eta materiala (ainguraketa naturalak, iltzek, enpotradoreak, norberaren aseguruak aztertzea)
 • Segurtasun teknikak (norabide askotako bilerak, hirukiak, lerroan, bilerak, tarteko aseguruak)
 • Progresio teknikak (artifizialean hastapena, sokaburuan eskalatu,  rapel teknikak, norberaren asegurua)
 • Aipamenak interpretatu, soka-lagunen arteko komunikazioa eta norbera babesteko materiala (buruko argia, zira eta abar)
 • Korapiloak (sokak lotu, autoblokeatzailea, dinamikoa, sokak bat egin, barkeroa)
 • Jarduera planifikatu (ordutegiak, ihesbideak  jaitsierak, logistika)

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Regulación de las zonas de escalada de Otzaurte y Alkiza

Desde el departamento de Desarrollo económico, desarrollo rural y equilibrio territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Montaña venimos colaborando para que la práctica de la escalada y la conservación de las especies amenazadas sean compatibles. Estamos trabajando para que todas las zonas de escalada de Gipuzkoa se clasifiquen en tres tipologías: zonas donde se puede escalar todo el año (verde), zonas donde se podrá escalar alguna época del año (amarillo) y zonas de prohibición (rojos). Es imprescindible la colaboración de los/as escaladores/as para alcanzar los objetivos de la regulación. En los casos de Otzaurte y Alkiza hemos consensuado las siguientes regulaciones:

Escalada Sostenible


Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia sustapena, Landa ingurunea eta Lurralde orekako  departamentuak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen  garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Etorkizun labur batean Gipuzkoako eskalada gune guztien erregulazio plana egitea da asmoa. Erregulazio horretan eskalada guneak hiru mailatan banatuko lirateke: urte guztian eskalada debekatua duten guneak (gune gorriak), urteko sasoiaren arabera eskalada baimendua edo debekatua dutenak (gune horiak) eta urte guztian zehar eskalatu daitezkeen tokiak (gune berdeak). Erregulazioaren helburuak lortzeko, eskalatzaileen kolaborazioa ezinbestekoa da. Otzaurte eta Alkizako kasuan ondoko erregulazioa adostu dugu:

Eskalada Jasangarria.

Curso escalada en hielo

CURSO ESCALADA EN HIELO

Curso escalada en hielo

El próximo jueves 2 de febrero se cierran las inscripciones para el Curso de Escalada en Hielo que organizan La Federación Alavesa de Montaña y la Escuela Alavesa de Alta Montaña y que tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero.

Más información aqui.

poster11-17nodetails

Jeff Lowe’s metanoia

poster11-17nodetails jefflowe

Jim Aikman narra la vida del legendario alpinista Jeff Lowe: desde sus utópicas escaladas por todo el mundo y su ascenso a lo más alto de este deporte; pasando por su devastadora caída en desgracia, que precipitó probablemente la ascensión de montaña en solitario más audaz de la historia; hasta la actualidad, marcada por una enfermedad degenerativa. La inimaginable nueva ruta de Jeff, Metanoia (en solitario, en invierno y en la cara norte del Eiger), cambió su vida y lo preparó para la aventura más grande que jamás vivirá.

Inspirada por la historia de Jeff y fascinada por el arte de la narración, Connie Self lleva mucho tiempo detrás de esta película. Connie comenzó en ventas y durante 11 años fue vicepresidenta de Adventure 16 Outdoor and Travel Outfitters. Desde 1990 lleva su propio negocio, CS Consultoría y Formación y Paz mental Servicios Doula. Trabajó con Jeff en Clean Walls, video de instrucción, y ha organizado y promovido muchas de sus giras de presentación. Ella es quien lleva la creatividad, el entusiasmo y muchas de habilidades profesionales para desarrollar el proyecto. En su tiempo libre esquía, escala y hace descenso de ríos. Vive con Jeff Lowe en Louisville, Colorado.

Aquí tienes el trailer!

CARTELL_bigmen_mail BR

Big Men

CARTELL_bigmen_mail BR bigmen

Conseguir llevar un proyecto a flote requiere ciertas aptitudes que van más allá de la técnica, fuerza o valor. Aptitudes que el pequeño de los Pou, Iker, va a necesitar si quiere convertirse en uno de los Big Men. ¿Caerse? Inevitable.¿Levantarse? ¡Obligación!

Jordi Canyigueral, realizador y cámara vertical, ha trabajado como operador de imagen en Televisió de Catalunya y TVE. Actualmente, a través de la marca Filmut, produce películas de esca- lada para marcas de renombre como Redbull y North Face. Trabaja habitualmente con los hermanos Pou. Algunos trabajos son ‘Com penjar-se’, ‘Demencia senil’, ‘Panaro- ma’ , ‘Nit de bruixes’, ‘Indian Summer Festival’ o la película que nos presenta este año: ‘Big Men’.

Iker Pou ha mamado desde pequeño la montaña, lo que hace que la conozca como nadie y que demuestre el mayor respeto por ella. Mientras su hermano Eneko se centraba más en otras disciplinas, a Iker le atrapó la escalada deportiva llegando pronto las prime- ras vías de 8c, 8c+ y 9a. Está reconocido internacionalmente como uno de los mejores y más completos escaladores. Sus condiciones para la escalada son asombrosas, y le basta colgarse de sus dedos de una grieta de apenas milímetros de anchura para dejar boquiabierto a cualquiera. Como muestra, basta con decir que logró la segunda repeti- ción mundial de la mítica ruta ‘Action Direct’ (Alemania). Esta ruta de 9a supuso su espal- darazo definitivo internacionalmente, al ser el escalador más joven que la conseguía. Desde entonces, colecciona puñados de 8a y 8b+, vías de enorme dificultad, algunas de las cuales él mismo ha abierto. Y es el primer escalador del estado que ha completado tres vías 9a, (el nivel más difícil). Sin embargo Iker nunca se ha conformado sólo con la escalada deportiva. Siempre ha tratado de compaginar rutas de pared y escapadas de montaña para desconectar del ambiente de la escalada deportiva y disfrutar de la otra vertiente del alpinismo.

Eneko Pou desde siempre ha estado dedicado a la montaña, sin cerrarse a nada. Algo que le permite ser hoy Instructor de la Escuela Vasca de Alta Montaña y Profesor Diploma- do de esquí. Como escalador ha llegado al octavo grado, y como alpinista ha participado en varias expediciones, de las cuales destaca el intento al Annapurna de 1999, junto a Juan Oiarzabal o Juan Vallejo. Otra de sus vertientes es la escalada en hielo, algo muy desconocido en nuestro país. Eneko ha practicado esta modalidad en medio mundo, desde los Alpes hasta Canadá pasando por Estados Unidos. Destaca también su pasión por el esquí, modalidad en la que ha llegado a trazar sorprendentes descensos de esquí extremo. Sirvan de ejemplo el descenso directo de la cara norte de Monte Perdido, la vía normal del Midi D’Ossau, o el Colouir Swam de los Astazous. Su gran explosión como escalador fue en 2003, con el proyecto ‘7 Paredes, 7 Continentes’ junto a su hermano Iker.

Los hermanos visitan el Bilbao Mendi Film Festival para contar sus vivencias como protagonista de la película “Big Men”.

Aquí tienes el trailer!

PANAROMA_cartel BR

Panaroma

PANAROMA_cartel BR panorama

Edu Marín asume el proyecto más difícil de su vida: escalar «Panaroma», la legendaria ruta abierta por Alex Huber en 2007, con su padre de 62 años de edad, Francisco Marín «Novato». Padre e hijo se adentrarán en el corazón de los Dolomitas y tomarán las riendas de su vida con la esperanza de lograr una hazaña deportiva sin precedentes, que los convierta en leyendas vivas de la escalada.

Jon Herranz nació en Getxo (Bizkaia) en 1980, y ha dirigido un gran número de vídeos de escalada y deportes outdoor con centenares de miles de reproducciones en todo el mundo a través de internet y en colaboración con EpicTV, además de realizar varios docu- mentales deportivos como “Panaroma”, “Novato” o “Restart”. Su último documental depor- tivo “Panaroma” ha ganado varios premios como el Premio a la Mejor Película Grivel Golden Axe en el Festival Internacional Adventure Outdoor 2015 de Sancandido-Innichen, y es parte de la Selección Oficial de numerosos Festivales de Cine. Su cortometraje “Novato” ha sido seleccionado en 14 Festivales Internacionales de Cine de Montaña como Bilbao, Trento, Vancouver, Graz, Corea del Sur o Kendal, entre otros. Jon Herranz también ha dirigido documentales sociales como “Sikyong. La revolución política del 14o Dalai Lama”, “La plataforma” o “Flames”, recibiendo premios como el de Mejor Película del Festi- val Internacional de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. En Bilbao Mendi Film Festival presenta “Panaroma”, su última obra.

Nacido en Barcelona en 1989, Gerard Peris es periodista de formación, aunque se ha ido especializando progresivamente en el audiovisual tanto de forma académica como autodidacta. Es miembro fundador de la productora Namuss Films junto a Jon Herranz, con quien han realizado e impulsado numerosos proyectos audiovisuales. Siempre desde la perspectiva documental, y asumiendo distintas responsabilidades, aunque siempre como productor y asistente de dirección, Gerard Peris ha producido tanto vídeos de contenido social como deportivo. Su último documental de escalada, “Panaroma”, ha ganado numerosos premios en Italia, Polonia y Perú, mientras que su cortometraje “Novato” fue seleccionado en 14 Festivales Internacionales de Cine de Montaña. Desde la perspectiva social ha realizado documentales como “Sikyong, La revolución política del 14o Dalai Lama”, “Flames”, o “La Plataforma”, Premio a la Mejor Película del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Barcelona 2013 y Premio Valores Humanos en SCIFE 2013.

Aquí tienes el trailer!

prohibido escalar

Prohibido escalar

prohibido escalar prohibido escalar

«Prohibido escalar» plantea las principales preguntas que debe hacerse el colectivo escalador. Es una invitación a la reflexión, al diálogo y al compromiso como únicos caminos posibles para conservar el patrimonio de la escalada en España, donde por diferentes motivos cada vez se está prohibiendo en más zonas.

Daniel Castillo formó el colectivo audiovisual ‘Zaunka’ en 2004 y desde entonces ha recibido numerosos premios y galardones, como el Premio de creación artística de la Comunidad de Madrid 2006, Premio Montehermoso Creación 2006. En 2009 fundó ‘Clownclimbing’, un grupo de fotógrafos, realizadores y escaladores que crean contenido audiovisual y multimedia sobre escalada y montaña, y sus repor- tajes se han publicado en las principales revistas de ámbito nacional. Daniel también es colaborador habitual de la revista ‘Desnivel’, donde publica periódicamente reporta- jes de viajes, así como reportajes monográficos de ámbito nacional. En Bilbao Mendi Film Festival estrenará su documental ‘Prohibido Escalar’, producido por ‘Escalada Sostenible’, una organización con vocación de unidad y representación del colectivo de escaladores y que presenta el debate sobre el futuro de la escalada en nuestras escuelas y montañas.

Aquí tienes el trailer!

Las salidas de la semana 47

Una semana más con ganas de escaparse al monte, no? Pues aquí tenéis las salidas que los clubes de montaña de Gipuzkoa organizan para esta semana (del 19 al 23 de noviembre):

19/11/2015 C.D Eguzkiaren Lagunak JAIZKIBEL
19/11/2015 Irungo Mendizaleak VETERANOS
20/11/2015 C.D Eguzkiaren Lagunak AUZA. (BAZTAN)
21/11/2015 Beasaingo Arrastaka M.K.T. PASAI DONIBANE – HONDARRIBIA
21/11/2015 C.D. Eibar ESPELEOLOGIA: HAYAL DE CURTIVERANOS KOBA
21/11/2015 Urdaburu M.T. ERROMES BIDEA 6.ETAPA: GANUZA – SANTIAGO – SARDEGI – VILORIA – GALBARRA
22/11/2015 Zaraia M.T. (943.790.334) AGARAMUNDA
22/11/2015 Lagun Onak M.B. DEBA – ZUMAIA
22/11/2015 Beasaingo Arrastaka M.K.T. AIAKO HARRIAN IBILBIDE ZIRKULARRA
22/11/2015 G.M. Aitzarte ALDAZ – IREBER – OTSOLA – ARRARAS (NAFARROA)
22/11/2015 Santiago Bide Lagunen Elkartea SAINT JEAN PIED DE PORT – RONCESVALLES
22/11/2015 S.D. Erlaitz KDD ARANTZA (CON COMIDA)
22/11/2015 Ama Lur M.S. (943.086.078) ORIXOL (ARRASATE)
22/11/2015 SDAD. Ordiziako Mendizaleak (943.160.599) ARESO – ULIZAR – MUSAIO
22/11/2015 G.M. Itsastarrak DONIBANE – IZKULIN – GUADALUPE
22/11/2015 Oargi M.E. – Tolosa MUGARRAKO ERTZA
22/11/2015 Pagoeta M.E. ARKAMURKA NATUR TALDEAREKIN IBILALDIA
23/11/2015 Aizkardi M.E. 32.MENDI ASTEA

Información obtenida de la Gipuzkoako Mendi Federativa – Federación Guipuzcoana de Montaña. Para obtener más información ponte en contacto con los clubes.

Workshop Escalada

BMFF WorkShops

Durante el próximo Bilbao Mendi Film Festival se van a organizar una serie de Workshops dirigidos a aficionados y profesionales que quieran perfeccionar y aprender. Los tres cursos que se organizan son:

 • Curso sobre patologías y métodos de entrenamiento en escalada.
 • Entrenamiento y Técnica en Carreras por Montaña.
 • Mendiklik.

Curso sobre patologías y métodos de entrenamiento en escalada

El curso va dirigido a todos los amantes de la escalada, preparadores físicos, entrenadores, etc. que quieran aprender algunas técnicas teóricas y prevenir y tratar lesiones, y aprender las últimas tendencias en  técnicas y métodos de entrenamiento. También va dirigido a profesionales fisioterapeutas y de otras ramas bio-sanitarias que quieran ahondar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de dolencias.

Enl taller se impartirán clases teórico-prácticas sobre prevención y tratamiento de las patologías del escalador (diagnóstico de lesiones, irrupción de jóvenes escaladores en su desarrollo motor, etc.) y sobre métodos de entrenamiento (panel, campus board, TRX, etc.). En todo caso, ambas serán impartidas por profesionales de granrenombre: los cirujanos expertos en traumatología y ortopedia Víctor Galán y Adrián Cuéllar, el fisioterapeuta Andoni Ormazabal y el biólogo Ioritz Gonzalez, el graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Xeber Iruretagoiena, el ex campeón del mundo de escalada Patxi Usobiaga, el actual campeón del mundo Adam Ondra, Mikel Linazisoro, actual campeón de Europa en categoría juvenil y Josean Mulas, actual seleccionador de la selección de escalada de Euskadi.

Más información: WorkShop Escalada.

Entrenamiento y Técnica en Carreras por Montaña

El curso va dirigido a todas aquellas personas aficionadas a las carreras por montaña, que quieran mejorar su técnica o sus conocimientos sobre el entrenamiento en montaña. Este curso es ideal para aquellos runners de asfalto que finalmente quieren dar el paso o que desean conocer las carreras por montaña. 

Más información: WorkShop Trail.

Whorshop Foto

Mendiklik

El curso va dirigido a entusiastas de la fotografía, la montaña y la naturaleza que estén interesados en aprender algunas técnicas muy específicas de la fotografía de paisajes en montaña. En este taller se trabajarán tres espacios técnicos de gran interés en la naturaleza: el uso de los filtros en la fotografía de paisaje, el trabajo en formatos panorámicos y las distintas técnicas para lograr imágenes de Alto Rango Dinámico (HDR). Pero el curso no se quedará solamente en la técnica, sino que también se abordarán la composición gráfica y la gestión de la luz en el campo.

Más información: WorkShop Foto.

03 04 PF Alans

Hourquette d’Alans

03 04 PF Alans
Descarga el archivo GPX para esta ruta.
Wikiloc: La ruta disponible en nuestro perfil.
 Más información:

Download_on_iBooks_Badge_ES_110x40_090613

 

Perfil y mapa

Esta ruta presenta un nivel de dificultad bajo. La mayor parte del recorrido presenta un desnivel suave (12,6% de media). Es al final de la excursión cuando el desnivel es mucho más acusado, encontrando pendientes del 25%.

El terreno, por lo general es llano y de tierra, con bastantes zonas de hierba, sin embargo al final del recorrido, el camino presenta piedras sueltas, por lo que se recomienda el uso de bastones para que la marcha sea más segura.

Esta ruta es válida para practicar Trail Running y BTT.

A continuación se muestran el perfil y el mapa de esta ruta.

Cómo llegar.

Esta etapa comienza en el Lac des Gloriettes, un embalse emplazado a 1668m de altitud. Para llegar hasta el aparcamiento junto al embalse, se parte desde Luz-Saint-Sauveur por la D921 dirección Gavarnie. A 10,5Km de Luz (contando desde el Puente de Napoleon), tras cruzar la pequeña localidad de Gèdre se toma la carretera D922, un desvío hacia la izquierda, siguiendo la señalización que indica de Cirque de Troumouse y Barrage et Lac des Gloriettes. Transcurridos unos 5Km se llega a otro desvío. Hay que tomar el desvío hacia la derecha, por la carretera D176, y que cruza el puente existente en dirección Barrage et Lac des Gloriettes y Cirque d’Estaubé. En esta carretera habrá que extremar la precaución ya que prácticamente no caben dos coches.

La ruta

Desde el aparcamiento se coge el camino que lleva hasta la presa del Lac des Gloriettes a 1.668m de altitud. Una vez que se cruza la estructura aparece el primer desvío. En este caso se toma el camino de la izquierda, que bordea todo el lago. En este corto tramo, se deja el lago a nuestra izquierda, subiendo lentamente hasta sobrepasar el embalse y llegar al Vallée d’Estaubé.

El camino sigue el curso del arroyo de Estaubé.

 

Tramo intermedio.

Al comienzo del valle el terreno se presenta en forma de pradera con rocas sueltas. La ascensión será muy suave, ascendiendo pocos metros conforme se avanza por el camino. Desde que se deja atrás el lago, el camino continúa el curso, aguas arriba, del Gave d’Estaubé, el río que llega hasta el Lac des Gloriettes. Llegado un punto, se observa que el valle se estrecha, hasta que solo quedan el río y el camino.

Por esta parte se puede descansar junto al río, ya que se forman pequeñas piscinas en las que poder refrescarse, pero no beber, ya que la presencia de ganado doméstico imposibilita su ingesta. Una vez que se atraviesa esa zona se llega al segundo desvío, a unos 1800m de altitud aproximadamente. Se tomará el camino que asciende hacia la derecha, dejando a la izquierda el camino que desciende hasta el Pont d’Estaube.

Ahora es probable que se escuche el sonido de los cencerros de las vacas que suelen pastar por el valle, e incluso el silbido de las marmotas. Cuando se llega al extenso valle se tiene: enfrente el Circo de Estaubé y a mano derecha aparecerá la Hourquette d’Alans, que constituye un paso hacia el Circo de Gavarnie y al Pimené (2.801m). Conforme el camino continúa reptando por las laderas del valle, la aproximación al circo es más evidente. Debido a los numerosos excursionistas se puede ver como el camino se divide en varios senderos casi contiguos, pero que llevan al mismo punto.

Tramo final.

Enseguida se alcanzan los 2.000m de altitud, y a partir de entonces, el camino empieza a describir zigzags, para llegar hasta los 2.300m, donde aparece el tercer y último desvío. Mientras que el camino de la izquierda se dirige al refugio de Tuquerouye, el de la derecha se encamina hasta la Hourquette d’Alans. Así, tomando este nuevo desvío hacia la derecha se alcanzará la Hourquette d’Alans.

Este último tramo será el más complicado de esta excursión, ya que aquí las pendientes son más pronunciadas. El camino no tiene mayores complicaciones salvo alguna zona de piedras sueltas hacia el final de la subida. Es el último esfuerzo, después de 3 horas de caminata. Alcanzada la meta, a 2.430m de altitud, es momento para tomar aire y disfrutar de la recompensa que ofrecen las vistas que hay del Cirque d’Estaubé y de la zona de Gavarnie.

Vistas del Cirque d’Estaubé desde la Hourquette d’Alans.