Escalada Sostenible en Gipuzkoa

El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Montaña están trabajando conjuntamente para evitar las molestias que se puedan ocasionar al desarrollo de las especies amenazadas en los lugares de escalada. Así, la práctica de la escalada sostenible va a ser una práctica usual en breve plazo en Gipuzkoa, gracias a la inestimable colaboración de los escaladores.

Muchos escaladores de Gipuzkoa y foráneos, utilizamos los roquedos de nuestro territorio para practicar el deporte que tanto amamos. En nuestro caso, el terreno de juego de nuestro deporte se encuentra en el medio natural y en consecuencia convivimos con especies de fauna y flora, con los cuales debemos ser muy respetuosos. Además el medio rural es un ámbito donde trabajan muchas personas y por lo tanto debemos respetar unas normas básicas.

Los escaladores y escaladoras debemos demostrar que la práctica de nuestro deporte es compatible con la protección del medio natural. Disfruta de la naturaleza siguiendo los consejos que la Federación Guipuzcoana de Montaña recomienda:


Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Horrela, eskalada jasangarriaren praktika ohizkoa izango da epe laburrean Gipuzkoan, eskalatzaileen ezinbesteko lankidetzaz baliatuz.

Gipuzkoako eta kanpotik etorritako eskalatzaile askok lurraldeko harkaiztiak erabiltzen ditugu maite dugun kirola praktikatzeko. Beste kirol batzuk ez bezala, gure kirol eremua esparru naturalean kokatzen da eta ondorioz bertan bizi diren landare edo animalia espeziekin errespetu handiz jokatu behar dugu. Gainera ezin dugu ahaztu landa eremua lanerako gune ere badela hainbat pertsonarentzat eta ondorioz gutxieneko arau batzuk errespetatu behar ditugula.

Eskalatzaileok gure kirolaren praktika eta naturaren babesa bateragarriak direla frogatu behar dugu. Naturaz goza ezazu ondorengo gomendiok jarraituz:

12 ESKALADA WEB

Curso de Escalada en Aristas

Se abre el plazo de inscripción para el curso de Escalada Deportiva que se celebrará los días 16-17 de septiembre. El curso de escalada será en Egino – Aiztondo con los objetivos de:

 • Iniciación: Escalada Deportiva: familiarizarse con el mundo vertical y el material de escalada. Adquirir conocimientos teorico-prácticos para realizar escaladas en escuelas con autonomía y seguridad por rutas de un largo de cuerda equipadas con descuelgue.
 • Perfeccionamiento: Escalada en paredes equipadas: adquirir conocimientos teorico-prácticos para realizar escaladas con autonomía y seguridad en paredes equipadas con varios largos de cuerda y reuniones montadas.

 Para más información entrar aqui.


Ireki da  irailaren 16an eta 17an izango den Kirol Eskaladako ikastaroaren izenemate epea. Eskaladako ikastaroa Egino – Aiztondon izango da, helburu bezela, hau izango duelarik:

 • Hastapena: eskaladako materialarekin eta mundu bertikalarekin ohitu edo etxekotu. Ezagutza teoriko praktikoak eskuratu luze bakarreko bide hornituak dituzten eskalada eskoletan burujabetasunez eta segurtasunez mugitzeko.
 • Trebakuntza: Hornituriko hormetako eskalada: ezagutza teoriko praktikoak eskuratu bilerak eta bideak horniturik dauden horma luzeetako eskaladan burujabetasun eta segurtasunez mugitzeko.

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Salida Escalada para Jovenes

Salida de escalada para jóvenes

Salida Escalada para Jovenes

Se ha organizado en los Pirineos una salida de escalada para el 8 y 9 de julio con precios especiales: 43 € para federados de entre 16 y 21 años, 133 € para federados de entre 21 y 25 años y 158 € para no federados. 

 Para más información entrar aqui.


Uztailaren 8a eta 9rako eskaladako irteera antolatu dugu Pirineoetan eta prezio bereziak izango dituzue: 43€ 16 eta 21 urte arteko federatuentzat, 133€ 21 eta 25 urte arteko federatuentzat eta 158 € ez federatuentzat. 

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Escalada Aristas

Curso de Escalada en Aristas

Escalada Aristas

Se abre el plazo de inscripción para el curso de Escalada en Aristas, se celebrará el 1 y 2 de julio en Txindoki, Atxarte. Los contenidos del curso son los siguientes:

 • Medio y  material (anclajes naturales , empotradores, testeo de autoseguros)
 • Técnicas de seguridad (reuniones multidireccionales, triangulaciones, en línea, seguros intermedios)
 • Técnicas de progresión (  rápel, autoseguro)
 • Interpretación de reseñas, comunicación en la cordada,  material individual de protección (frontal, chubasquero, etc )
 • Nudos (encordamiento, autobloqueantes, dinámico, unión de cuerdas, barquero)
 • Planificación de la actividad (horarios, escapes, descensos, logística)

 Para más información entrar aqui.


Ireki da uztailaren 1ean eta 2an Txindokin eta Atxarten izango den Ertzetako Eskalada ikastaroaren izenemate epea.Ikastaroaren edukiak hurrengoak dira:

 • Ingurunea eta materiala ( ainguratze naturalak, arteka trabagailua, autoaseguruen testeoa).
 • Segurtasun teknikak (norabide askotako bilguneak, triangelaketak, lerroan, tarteko aseguruak).
 • Progresioa teknikak (rapela, autoasegurua).
 • Aipamen laburrak interpretatu, soka-lagunekin komunikatu, norbera babesteko materiala ( kopetakoa, zira eta abar).
 • Korapiloak (sokaz lotu, autoblokeatzaileak, dinamikoa, sokak elkartu, ontzi-zaina).
 • Jarduera planifikatu (ordutegiak, ihesak, jaitsierak, logistika).

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Escalada en Terreno de Aventura

Escalada en Terreno de Aventura

Escalada en Terreno de Aventura

Ya se ha abierto el plazo para inscribirse en el curso de escalada de aventura que se desarrollará en Atxarte – Egino los días 17-18 de Junio. El curso tendrá el siguiente contenido:

 • Medio y  material (anclajes naturales, clavijas, empotradores, testeo de autoseguros)
 • Técnicas de seguridad (reuniones multidireccionales, triangulaciones, en línea, seguros intermedios)
 • Técnicas de progresión (iniciación al artificial, escalar de primero, rápel, autoseguro)
 • Interpretación de reseñas, comunicación en la cordada,  material individual de protección (frontal, chubasquero, etc )
 • Nudos (encordamiento, autobloqueantes, dinámico, unión de cuerdas, barquero)
 • Planificación de la actividad (horarios, escapes, descensos, logística)

Para más información entrar aqui.


Ireki da ekainaren 17an eta 18an Atxarten – Eginon izango den abentura eremuko eskalada ikastarorako izen emate epea. Ikastaroan honako  edukiak landuko dira:

 • Ingurunea eta materiala (ainguraketa naturalak, iltzek, enpotradoreak, norberaren aseguruak aztertzea)
 • Segurtasun teknikak (norabide askotako bilerak, hirukiak, lerroan, bilerak, tarteko aseguruak)
 • Progresio teknikak (artifizialean hastapena, sokaburuan eskalatu,  rapel teknikak, norberaren asegurua)
 • Aipamenak interpretatu, soka-lagunen arteko komunikazioa eta norbera babesteko materiala (buruko argia, zira eta abar)
 • Korapiloak (sokak lotu, autoblokeatzailea, dinamikoa, sokak bat egin, barkeroa)
 • Jarduera planifikatu (ordutegiak, ihesbideak  jaitsierak, logistika)

Ikastaroari buruzko informazio gehiago nahi izan ezkero sartu hemen.

Regulación de las zonas de escalada de Otzaurte y Alkiza

Desde el departamento de Desarrollo económico, desarrollo rural y equilibrio territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación Guipuzcoana de Montaña venimos colaborando para que la práctica de la escalada y la conservación de las especies amenazadas sean compatibles. Estamos trabajando para que todas las zonas de escalada de Gipuzkoa se clasifiquen en tres tipologías: zonas donde se puede escalar todo el año (verde), zonas donde se podrá escalar alguna época del año (amarillo) y zonas de prohibición (rojos). Es imprescindible la colaboración de los/as escaladores/as para alcanzar los objetivos de la regulación. En los casos de Otzaurte y Alkiza hemos consensuado las siguientes regulaciones:

Escalada Sostenible


Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia sustapena, Landa ingurunea eta Lurralde orekako  departamentuak eta Gipuzkoako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen  garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Etorkizun labur batean Gipuzkoako eskalada gune guztien erregulazio plana egitea da asmoa. Erregulazio horretan eskalada guneak hiru mailatan banatuko lirateke: urte guztian eskalada debekatua duten guneak (gune gorriak), urteko sasoiaren arabera eskalada baimendua edo debekatua dutenak (gune horiak) eta urte guztian zehar eskalatu daitezkeen tokiak (gune berdeak). Erregulazioaren helburuak lortzeko, eskalatzaileen kolaborazioa ezinbestekoa da. Otzaurte eta Alkizako kasuan ondoko erregulazioa adostu dugu:

Eskalada Jasangarria.